Miestų partnerystės ir bendradarbiavimas: Lietuvos politikai ir teritorijų planavimui pirmą kartą skirtas didelis dėmesys

didelisEuropos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas ESPON paskelbė praktiniam pritaikymui skirtas rekomendacijas, vadovus ir tyrimus, susijusius su minkštuoju bendradarbiavimu, funkciniais regionais ir teritorine sanglauda Lietuvoje. Vilniaus-Kauno partnerystė kartu su Liuksemburgo ir Šveicarijos miestų partnerystėmis pateikiama kaip gerieji Europos pavyzdžiai.

Minėtuose leidiniuose apžvelgiama teritorijų planavimo ir bendradarbiavimo situacija mūsų šalyje. Iki šiol tai yra didžiausias šios programos dėmesys Lietuvos politikai ir teritorijų planavimui.

Apžvalgoje apie teritorinius modelius ir santykius Lietuvoje siekiama pristatyti platų ESPON mokslinių tyrimų spektrą ir, iš arčiau pažvelgus į konkrečią šalį, padidinti susidomėjimą mokslo rezultatais nacionaliniu ir regioniniu lygiu bei informuoti sprendimų priėmėjus.

Dokumente bendradarbiavimo perspektyvoms pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą analizuojamos Vilniaus-Kauno, Šiaulių-Panevėžio ir Klaipėdos regiono partnerystės. Jame nustatyti pagrindiniai modeliai ir tendencijos, kurie gali būti atspirties taškas keistis informacija su suinteresuotomis šalimis apie bendradarbiavimo iniciatyvų galimybes, iššūkius ir perspektyvas.

Politikos apžvalgoje apie savanorišką teritorinį bendradarbiavimą kalbama apie tai, kaip ESPON gali remti bendradarbiavimo procesus, susijusius su suinteresuotųjų šalių poreikiais, schematiškais teritorijų vaizdais ir valdymo struktūromis, siekiant skatinti dialogą su asmenimis, dalyvaujančiais kuriant savivaldybių, tarpvalstybinio, tarptautinio ar makroregioninio bendradarbiavimo teritorijas.

Šis leidinys visų pirma yra skirtas politikos formuotojams ir įvairių lygmenų specialistams, kurie diskutuoja apie erdvinės plėtros modelius ir perspektyvas, siekdami labiau į rezultatus orientuotos teritorinės politikos, taikant dalyvavimu grindžiamus procesus. Tai aktualu miestų vyr. architektams, strateginio planavimo skyriams, dirbantiems su tarptautiniais projektais, bendradarbiavimu su kitomis savivaldybėmis bei visiems planuotojams ir urbanistams.

Pristatomas ir projektas SUPER, kuris siekia integruoti tvarios urbanizacijos ir žemės naudojimo vadove pateiktas žinias, formuojant vidaus politiką ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos bendrąjį planą. Be duomenų bazės, sukauptos vykdant SUPER projektą, taikymui palengvinti surinkta naujos medžiagos apie Lietuvą.

Minkštojo teritorinio bendradarbiavimo plėtojimo vadove, kuris parengtas remiantis patirtimi, įgyta atlikus 24 minkštojo teritorinio bendradarbiavimo įvairiose Europos dalyse atvejų tyrimus, galima rasti daug naudingos praktinės informacijos ir gerųjų pavyzdžių.

Visų šių dokumentų tikslas – nustatyti pagrindinius modelius ir tendencijas, kurie būtų atspirties taškas keistis informacija su suinteresuotosiomis šalimis apie kiekvienos iš bendradarbiavimo iniciatyvų galimybes, iššūkius ir perspektyvas.

Daugiau informacijos ir leidinius rasite čia.

ESPON atliekamais moksliniais tyrimais, kaupiamais analitiniais duomenimis bei kuriamomis teritorijų analizei ir stebėsenai skirtomis priemonėmis formuojama tyrimais ir faktais pagrįstą teritorijų vystymo politika Europoje, koordinuojamas teritorijų planavimas ir bendradarbiavimas teritorijų planavimo srityje tarp šalių. Taip pat teikiamos rekomendacijos viešosioms institucijoms, kuriančioms ir prižiūrinčioms teritorinę politiką.

ESPON suburtas 1999 m., priėmus Europos erdvės plėtros perspektyvos dokumentą. Šioje programoje Lietuva pradėjo dalyvauti kaip kviestinė narė, nuo 2004 m. kaip ES narė. Lietuva turi atstovus programos įgyvendinimo stebėsenos komitete.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode