Darom/juosta
Arkivysk. R. Fisichella: skurdas nugalimas dalijantis

skurdasPer spaudos konferenciją arkivyskupas iliustravo 2022 m. dienos temą „Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu“ ir pateikė pernai metais Romos Bažnyčios parodyto solidarumo su miesto skurstančiais duomenis. 

Vatikane pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia VI Pasaulinei vargstančiųjų dienai, kuri bus minima lapkričio 13 d. Žinią birželio 14 d. Šventojo Sosto spaudos salėje pristatė arkivyskupas Rino Fisichella, iki Sekminių vadovavęs Popiežiškajai naujojo evangelizavimo tarybai, kuri dabar įjungiama į naują Romos kurijos instituciją – Evangelizacijos dikasteriją.

Per spaudos konferenciją arkivyskupas iliustravo 2022 m. dienos temą „Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu“ ir pateikė pernai metais Romos Bažnyčios parodyto solidarumo su miesto skurstančiais duomenis.

„Popiežiaus žinios tekstą paėmusio į rankas žvilgsnis krypsta į liūdnus įvykius, vykstančius šiais mėnesiais ir ištisas tautas laikysiančius karo baimėje artimiausiu metu.“ Arkivyskupas Rino Fisichella pristato popiežiaus žinią būsimai Vargstančiųjų dienai. Karas yra pagrindinė skurdo pasaulyje priežastis, šiandien tai patvirtina Europoje prasidėjęs karas. R. Fisichella pabrėžia, kad popiežius primena apie augančius sunkumus, kuriuos patiria žmonės, pirmomis karo akimirkomis dosniai priėmę ukrainiečių pabėgėlius ir rinkę fondus jiems padėti. Jis įspėja, kad kyla pavojus atkristi į abejingumą.

Iliuzija gyventi laimingai tarp savo sienų

Arkivyskupas R. Fisichella komentuoja tris popiežiaus nurodytus atsakingo solidarumo kelius. Pirmasis – atmesti bet kokią „atsipalaidavimo, vedančio į nenuoseklų elgesį“ formą. Tai tema, kuri dažnai minima popiežiaus mokyme, nes tai kultūrinė sąlyga, kylanti iš kraštutinio sekuliarizmo, įkalinančio žmones be socialinės atsakomybės jausmo, su iliuzija gyventi laimingai, bet iš tikrųjų ji trumpalaikė ir be pagrindo. Antrasis – žvelgti į solidarumą kaip socialinį, krikščionišką įsipareigojimą. Čia arkivyskupas cituoja popiežiaus žodžius:  „Solidarumas yra būtent toks: dalijamės tuo menku, ką turime, su tais, kurie nieko neturi, kad niekas nenukentėtų. Kuo labiau auga bendruomeniškumo ir bendrystės jausmas kaip gyvenimo būdas, tuo labiau vystosi solidarumas“. Daug šalių per pastaruosius dešimtmečius padarė pažangą šeimos politikos ir socialinių projektų dėka, todėl atėjo laikas dalytis šiuo „saugumo ir stabilumo paveldu“, kad niekas neatsidurtų skurde. Pagrindinė šios dalijimosi dvasios mintis – kokia pinigams suteikiama vertė ir kaip norima juos naudoti.

Tikrasis turtas slypi tarpusavio meilėje

Trečias žingsnis – pasiūlymas, slypintis šios VI Pasaulinės vargstančiųjų dienos pavadinime. Jis paimtas iš antrojo Pauliaus laiško korintiečiams: „Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu“. Vysk. Fisichella paaiškina apaštalo Pauliaus laiško kontekstą – jis skirtas lėšų rinkimui Jeruzalės bendruomenės vargšams remti. Ir šiandien, kaip vakar, svarbu tęsti dosnumą, tam  krikščionių liudijimą reikia paremti pavyzdžiu, kurį parodė pats Jėzus. Jis mums atskleidė, kad tikrasis lobis nėra turtų kaupimas žemėje, kur kandys ir rūdys puola ir kur vagys įsilaužia, tikrasis lobis tai veikiau tarpusavio meile, kuri verčia mus nešioti vienas kito naštas, kad niekas nebūtų apleistas ar atstumtas, sakė arkivyskupas Fisichella.

Skurdas gali žmogų subjauroti, tačiau gali ir išlaisvinti, suteikti džiaugsmą, jei jį pasirenki iš meilės kitiems. Toks pasirinkimas šiandien skamba paradoksaliai, tačiau daug žmonių junta nepasitenkinimą gyvendami vien dėl savęs. Kad toks pasirinkimas įmanomas, liudija popiežius Pranciškus per šv. Karolio de Fuko pavyzdį, kuris gimęs turtingoje šeimoje, atsisakė visko, kad sektų Jėzumi ir su juo taptų vargšu ir visų broliu. Būtent šia linija vietos Bažnyčios kviečiamos sekti švenčiant VI Pasaulinę vargstančiųjų dieną, pažymi arkivyskupas Fisichella.

Dienos minėjimo iniciatyvos prasidės jau prieš lapkričio 13 d., kad pasiektų visus žmones, patiriančius įvairiausias skurdo formas. Arkivyskupas priminė Romos vyskupijos pavyzdį, kuri pernai 5000 šeimų išdalijo paketus su vaistais, tonas maisto, kuriuos padovanojo kelios farmacijos įmonės ir prekybos centrai. Taip pat 500 šeimų, kurios prarado darbą ir pajamas, buvo sumokėtos sąskaitos už komunalinius patarnavimus. Arkivyskupas Rino Fisichella palinkėjo, kad šios iniciatyvos tęstųsi, nes daugelis žmonių atsiliepė į kvietimą būti dosniais šiandien, kaip tada, kai kvietė apaštalas Paulius.

(DŽ/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode