Baltarusio kalinio diena: malda Romoje

romojeGegužės 21 d. Romos Rezurekcionistų bažnyčioje, minint Baltarusijos politinio kalinio dieną, Lietuvos ir Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto sukvietė draugus ir bendražygius melstis už kenčiančius ir persekiojamus brolius. XIX a. ši bažnyčia buvo tapusi mūsų regiono (Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos) pabėgėlių prieglobsčiu.

Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė-Mažylienė priminė, jog 2021 gegužės 21 dieną labai įtartinomis aplinkybėmis mirė baltarusis Vitoldas Ašurakas, opozicijos aktyvistas: jis, ko gero, buvo nužudytas.

Lietuvos ambasadorė pasakė įžanginį, o Lenkijos ambasadorius Adamas Mariuszas Kwiatkowskis – baigiamąjį žodį. Maldoje dalyvavo diplomatinio korpuso nariai, baltarusių ir lietuvių bendruomenių Romoje atstovai.

Tikėjimo ir sąžinės laisvei skirtos maldos liturgijai vadovavęs Rezurekcionistų bažnyčios rektorius Andrzejus M. Gieniuszas, su kuriuo koncelebravo ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje kunigai Mozė Mitkevičius ir Mykolas Sotničenka, Jėzaus Žengimo dangun iškilmės dieną kalbėjo apie jos slėpinį – švenčiame dieviškumo ir žmogiškumo triumfą tuo pat metu, kai kenčiame, patiriame baisybes, taip pat ir šiandien, kaip tai ypač patiria baltarusių politiniai kaliniai ir Ukraina.

Rezurekcionistų bažnyčioje palaidoti trys XIX a. šią kunigų kongregaciją įkūrę steigėjai Dievo tarnai –  pasaulietis Bogdanas Janskis iš Lenkijos, kunigai Piotras Semenenko iš Baltarusijos ir Jeronimas Kaisevičius iš Lietuvos. (RK / Vatican News / LR ambasada prie Šventojo Sosto)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode