Į geriausius pasaulio universitetus įstoję edukologijos doktorantai kviečiami studijuoti nemokamai

geriausius1Į edukologijos doktorantūros studijas geriausiuose pasaulio universitetuose priimti Lietuvos studentai turi galimybę išvykti studijuoti nemokamai – valstybė numato skirti iki 40 tūkst. eurų per metus studijų užsienyje kainai padengti. Programos dalyviai įsipareigoja po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą.

Teikti paraiškas dalyvauti programoje doktorantai kviečiami nuo gegužės 15 d. iki birželio 9 d.

„Lietuvoje siekiame edukologijos mokslų proveržio, tačiau tam reikia daugiau ir įvairesnės patirties turinčių edukologijos krypties mokslininkų. Dėl to kuriame jiems palankias sąlygas studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose, o vėliau grįžti į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, vykdyti mokslinius tyrimus ir prisidėti prie pedagogų rengimo. Doktorantai, baigę studijas lyderiaujančiose užsienio aukštosiose mokyklose, įsipareigos kurti Lietuvoje, tad valstybės parama jiems itin svarbi“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

Edukologijos krypties doktorantūros stiprinimo priemone iš viso numatyta finansuoti ne mažiau kaip 15 doktorantų studijas užsienyje. Valstybės finansavimas bus suteikiamas visam doktorantūros studijų laikotarpiui.

Vienam asmeniui per metus numatoma skirti iki 40,67 tūkst. eurų (830 BSI) studijų kainai ir iki 11,47 tūkst. eurų (234 BSI) pragyvenimo išlaidoms padengti.

Norintieji pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms turi būti įstoję arba pakviesti studijuoti edukologijos krypties doktorantūros programose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš 3 pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

Valstybės finansavimą gavęs studentas įsipareigotų per 5 metų laikotarpį po studijų užsienyje baigimo ne trumpiau kaip 3 metus dirbti aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose Lietuvoje ar Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, arba Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

„Paramą edukologijos doktorantūros studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose planuojama skirti ne tik 2023 m., bet ir vėlesniais metais. Tad studentai, kurie šiemet negali pateikti paraiškų paramai gauti, bet planuoja studijuoti edukologijos doktorantūroje, turės galimybę pretenduoti ir kitais metais“, – sako G. Jakštas.

Šiai programai įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato skirti 2,61 mln. eurų iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų.

Prašymų priėmimo, paramos skyrimo ir kitas konkurso sąlygas galima rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode