Tarybos posėdyje: pokyčiai opozicijoje, pritarta biudžetui, patvirtinti kandidatai apdovanojimui garbės ženklu

tarybaSausio 24 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta ir pritarta per 20 klausimų.Vienas iš svarbiausių – patvirtintas 2023 m, rajono biudžetas.

Pokyčiai opozicijoje

Posėdžio pradžioje perskaitytas  tarybos narės Onos Kelpšienės pareiškimas – politikė jungiasi prie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos.

Prieš du mėnesius – 2022 m. lapkričio 25 d. – vykusiame tarybos posėdyje visuomeniniam rinkimų komitetui „Mažeikių pavasaris“ priklausiusi narė O. Kelpšienė pareiškė veiklą tęsianti kaip valdančiajai daugumai nepriklausanti tarybos narė.

Taryboje yra 27 nariai: daugumoje – 14, opozicijoje – 13.

Daugumą sudaro partijų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (6), „Laisvės ir teisingumo“ (6) frakcijų, visuomeninio rinkimų komiteto „Mažeikių pavasaris“ (1) atstovai ir Mažeikių rajono savivaldybės meras.

Opoziciją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos (7) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (6) frakcijų atstovai.

Patvirtintas biudžetas

Taryba patvirtino 2023 metų rajono biudžetą. Jo projektas politikams pristatytas sausio 6 d. vykusiame tarybos posėdyje, vėliau svarstytas komitetuose.

Šių metų biudžetas didesnis nei ankstesniais metais. Jį sudaro beveik 93,4 mln. Eur pajamų, iš jų 5,3 mln. Eur metų pradžios likutis ir per 94,6 mln. Eur asignavimų išlaidoms. Asignavimai viršija pajamas asignavimais iš skolintų lėšų – 900 tūkst. Eur bus skolinamasi šiemet, o 342,2 tūkst. Eur bus naudojama iš pernai paimtos paskolos likučio. Praėjusiais metais Savivaldybės biudžeto pajamos, tvirtinant biudžetą, sudarė 79,8 mln. Eur.

Biudžeto lėšos skiriamos įgyvendinti devynioms programoms: Investicijų, Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Kultūros veiklos ir sporto plėtros, Savivaldybės veiklos valdymo, Socialinės paramos įgyvendinimo, Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo, Aplinkos apsaugos ir sveikatos, Turto valdymo.

Daugiausia – 50,3 proc. – šių metų biudžeto lėšų skirta švietimui, 15,8 proc. – socialinei apsaugai. Kita dalis asignavimų numatyta bendroms valstybės paslaugoms, ekonomikai ir aplinkos apsaugai, kultūrai ir religijai, poilsiui, kitoms funkcijoms vykdyti.

Šių metų biudžete pirmą kartą lėšų – 70 tūkst. Eur – skirta pirmokų krepšeliams.

Rajone bus tęsiamas dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimas. Tam numatyta 90 tūkst. Eur, iš jų 40 tūkst. Eur bus panaudota 2022 m. atrinktoms bendruomenės iniciatyvų projektų idėjoms įgyvendinti. Dėl 50 tūkst. Eur panaudojimo bus skelbiama nauja idėjų atranka – visi turės galimybę siūlyti idėjas, kaip gražinti viešąsias erdves, ir nuspręsti, kurioms idėjoms įgyvendinti panaudoti dalyvaujamojo biudžeto lėšas.

Šiemet planuojama baigti du įgyvendinamus socialinės srities projektus – „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone“ ir „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Melioratorių g. 4 Mažeikiuose rekonstravimo statybos darbai“. Bendra projektų vertė apie 1 mln. 405,80 tūkst. Eur. Projektai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, tačiau po įvykdytų viešųjų pirkimų dėl pakilusių kainų minėtos sumos neužteks, bus reikalingas apie 325 tūkst. Eur prisidėjimas savivaldybės biudžeto lėšomis.

Numatoma pradėti įgyvendinti projektą „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 57, statyba“. Statinio techniniam projektui parengti biudžete numatyta 300 tūkst. Eur.

Planuose – ir didesni investicijų projektai – „Mažeikių rajono savivaldybės saulės fotoelektrinė“ ir „Nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos poreikiams panaudojimas“. Jiems įgyvendinti bus skirta 1,11 mln. Eur.

Kandidatai – apdovanojimui

Taryba pritarė ir Savivaldybės apdovanojimų komisijos pasiūlytoms 2 kandidatūroms apdovanoti garbės ženklu „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“. Šis apdovanojimas bus įteiktas vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 

Garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“, kuriuo apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, aktyvų Mažeikių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, bus įteiktas Rimantui Griciui, Viekšnių gimnazijos direktoriui, Viekšnių bendruomenės įkūrėjui ir aktyviam nariui, ir Martynui Januškai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro vadovui ir režisieriui. 

R. Griciaus vadovaujamoje gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinių technologijų bei programų naudojimui, etnokultūros ir pilietinių tradicijų puoselėjimui, sporto propagavimui.

Moksleiviai dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje. Įsijungiama į pilietines akcijas, dalyvaujama projektuose „Praeities stiprybė ateičiai“, „Tautos dvasios beieškant“, „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kuriuose darbai ne kartą įvertinti prizinėmis vietomis. Gimnazijoje vykdomas tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas, kurį išlaikę mokiniai gauna tarptautinį, visame pasaulyje pripažįstamą diplomą. 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungusi į sportinę veiklą – dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynėse (Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje), sportininkai kasmet tampa nugalėtojais ar prizininkais. 13 m. gimnazija yra sportiškiausių šalies mokyklų trejetuke. Už aukštus sporto rezultatus įrengtas šiuolaikiškas, europinius standartus atitinkantis aikštynas. Gimnazijai suteiktas Aktyvios mokyklos statusas, pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Pastatyta nauja sporto salė, kuria, kaip ir aikštynu, gali naudotis ne tik moksleiviai. Pradėta propaguoti nauja sporto šaka – badmintonas, įkurtas Viekšnių badmintono klubas.

M. Januška, dirbdamas mokytoju, vykdė kūrybingą pedagoginę veiklą, puoselėjo lituanistines tradicijas rajone ir respublikoje. Rengė seminarus, dalijosi patirtimi respublikinėse konferencijose, recenzavo vadovėlius, knygas. Vadovavo olimpiadų darbų ir meninio skaitymo vertinimo komisijoms, buvo brandos egzaminų vertinimo grupės pirmininkas. Jo parengti mokiniai ne kartą yra laimėję šalies meninio skaitymo, filologų konkursų apdovanojimus. 

Jis taip pat žinomas kaip ilgametis kultūros veikėjas, prisidedantis prie nacionalinės kultūros plėtros, vienas svarbiausių ir produktyviausių Mažeikių krašto kultūros renginių organizatorių. M. Januškos iniciatyva Mažeikių kultūros centre atkurtas Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras. Nuo 2018 m. yra šio teatro režisierius ir vadovas. Jo režisuoti spektakliai sulaukia ir žiūrovų, ir įvairių vertinimo komisijų dėmesio, šalies bei Žemaitijos krašto festivaliuose yra pelnę ne vieną apdovanojimą. Aukščiausias teatro, kuriam vadovauja M. Januška ir Airida Lementauskienė, pelnytas apdovanojimas – „Aukso paukštės“ nominacija. 

1999 m. M. Januška pelnė Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premiją, 2003 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 2004 m. išrinktas rajono Metų mokytoju, 2008 m. – Lietuvos metų mokytoju. 2013 m. jam įteikta Mažeikių krašto kultūros premija. 

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode