Įteiks nominacijas

nominacijosVasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, bus įteiktos Mažeikių rajono savivaldybės nominacijos už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone. Savivaldybės mero potvarkiu 2022 m. nominacijos skirtos 8 rajonui nusipelniusioms asmenybėms:

Nominacija „Žemaičių tarmės puoselėtojas“ – Mildai Tenienei, Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus muzikos mokytojai.

M. Tenienė – entuziastinga tautiškumo, žemaičių kalbos ir papročių puoselėtoja, kuri šias vertybes stengiasi perduoti jaunajai kartai. Mokytoja yra etnokultūrinio festivalio „Lai Vėikšniūs skombies žemaitėška ruoda“, į Viekšnius pakviečiančio gausų būrį dalyvių iš įvairių Lietuvos kampelių, sumanytoja ir organizatorė. Jos ugdytiniai – įvairių konkursų, projektų dalyviai ir laimėtojai, o jų pasirodymai, parengti padedant mokytojai, visada kupini žemaitiškos dvasios, pasididžiavimo žemaičių kalba, dvelkiantys meile gimtajam kraštui.

Nominacija „Kūrybinių idėjų iniciatorius“ – Laimai Bartkuvienei, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

L. Bartkuvienė ne tik geba sudominti mokinius, skatina juos dalyvauti olimpiadose, konkursuose, bet ir sutelkia gimnazijos bendruomenę bendriems projektams. Ji yra daugelio ugdymo programų, respublikinių ir tarptautinių projektų, kurių tikslas puoselėti mokinių kūrybiškumą, verslumą, pilietiškumą, visuomeniškumą, iniciatorė, koordinatorė, bendraautorė. L. Bartkuvienės pastangomis, gimnazijos komandos drauge su bendrijos „Lemtis“ atstovais nuo 2013 m. dalyvauja Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų, palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ekspedicijose Sibire, Kazachstane.

Nominacija „Etninės kultūros puoselėtojas“ – Ingai Šilinskaitei, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai-metodininkei, technologijų mokytojai-ekspertei.

I. Šilinskaitės veikla ir kūrybinės iniciatyvos žinomos ne tik Mažeikių rajone, bet ir Lietuvoje. Jos kūriniuose dominuoja senosios lietuviškos tradicijos, papročiai, kultūros vertybės. Visa tai mokytoja perteikia ir savo mokiniams – nuolatiniams mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“, jaunųjų menininkų sąjūdžio „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ dalyviams bei laureatams. Pedagogė noriai dalijasi gerąja dailės ir technologijų mokymo patirtimi su kolegomis iš visos Lietuvos, savo žinias ir patirtį perteikia karpinių, grafikos, tapybos ant šilko, augalų, gėlių vandens gamybos edukaciniuose užsiėmimuose suaugusiesiems ir vaikams.

Nominacija „Bendruomenės siela“ – Vilmai Vžesniauskienei, Ukrinų kaimo bendruomenės pirmininkei.

V. Vžesniauskienė, derindama kasdieninį darbą su aktyvia visuomenine veikla, nuo 2009 m. vadovauja bendruomenei. Ji viena pirmųjų rajone ėmėsi iniciatyvos įkurti bendruomeninį verslą: įdarbinti žmonės, įkurta sulčių spaudykla, pradėti gaminti „Vobulū sūre“ ir kiti skanėstai. Bendruomenės pirmininkė inicijuoja ir įgyvendina projektus, kurie skatina Ukrinų kaimo gyventojų bendruomeniškumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą, socialinę veiklą, kaimo paveldo saugojimą ir populiarinimą, infrastruktūros ir amatų plėtrą.

Nominacija „Mažeikių krašto garsintojas“ – Nomedai Vėlavičienei, Renavo dvaro sodybos muziejininkei ir Deividui Makavičiui, Renavo dvaro sodybos direktoriui.

N. Vėlavičienė ir D. Makavičius dirba Renavo dvaro sodyboje, kurioje vykdomos kultūrinės, muziejinės veiklos, kurioje daug dėmesio skiriama gamtos tyrimams, apsaugai bei švietėjiškai veiklai. Gamtininkai daugiau nei 30 m. aktyviai tiria Mažeikių rajono, Lietuvos gamtą ir jos vertybes, dalyvauja konferencijose ir jose pristato tyrimų rezultatus. Savo laisvalaikį, savaitgalius, dalį atostogų nuolat skiria gamtosaugai ir gamtotyrai. Jų nuveiktų darbų sąraše – daugybė parašytų mokslinių straipsnių, komentarų žiniasklaidai apie mus supančią aplinką, pravestų edukacijų, ekskursijų, paskaitų.

Nominacija „Istorinės atminties puoselėtojas“ – Gražinai Žukauskienei, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniajai specialistei, bendrijos „Lemtis“ narei.

G. Žukauskienė nuo 2000 m. yra bendrijos „Lemtis“ narė ir per šį laiką dalyvavo daugybėje ekspedicijų į lietuvių tremtinių palaidojimo vietas Rusijoje, Sibire. Ekspedicijose ji išbuvo apie 350 dienų, aplankė per 400 tremties vietovių, apie 270 kapų ir kapaviečių. Trėmimų istorijos fiksavimui, surinktos informacijos apdorojimui, sklaidai ji negailėjo savo asmeninio laiko ir sveikatos. Įgavusi patirties, paskutiniaisiais metais ne tik fiksavo materialųjį tremties paveldą, bet ir vadovavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenės ekspedicijoms ir jų metu ypatingą dėmesį skyrė jauniesiems ekspedicijų dalyviams – moksleiviams.

Nominacija „Sporto entuziastas“ – Svajūnui Sidabrui, VšĮ „Mažeikių sporto projektai“ vadovui.

S. Sidabro veikla prisideda prie sėkmingo krepšinio sporto šakos vystymo ir populiarinimo Mažeikių rajone. Prieš 5 metus, dar būdamas moksleiviu, jis Mažeikiuose surengė pirmąjį 3x3 naktinio krepšinio turnyrą. Per laiką turnyras užaugo, tapo tradiciniu ir laukiamu renginiu. Jis įkūrė krepšinio stovyklą vaikams, subūrė vaikus ir paauglius į 3x3 krepšinio komandas „Silverstars“, kurios dalyvauja Lietuvos čempionatuose ir sėkmingai atstovauja Mažeikių rajonui. S. Sidabrui netrūksta idėjų ir planų kaip Mažeikių rajone plėtoti krepšinį, o jo įtaka rajono sportiniam gyvenimui jau dabar ryškiai matoma.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode