Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai

misijuPopiežius Pranciškus būsimosios 2023 m. Pasaulinės misijų dienos proga paragino Emauso mokinių pavyzdžiu leisti prisikėlusiam Kristui uždegti mums širdis ir atverti akis, kad skubėtume padėti kitoms širdims užsidegti Dievo žodžiu, atverti akis Jėzui-Eucharistijai ir pakviesti visus, kad eitų kartu taikos ir išganymo keliu, kurį Dievas Kristuje padovanojo žmonijai.

Popiežiaus žinia, datuota šių metų sausio 6 diena, skirta Pasaulinei misijų dienai, kuri šiais metais bus minima spalio 22 d.

Devyniasdešimt septintą kartą minėsimos dienos žinioje popiežius užsiminė ir apie Bažnyčioje vykstantį sinodinį procesą, kurio pirmosios fazės pabaiga – spalio mėnesį vyksianti Vyskupų sinodo asamblėja – sutaps su tą mėnesį minima Pasauline misijų diena.

Pasak popiežiaus, Bažnyčios misijinis uždavinys savaime reiškia vis glaudesnį visų jos narių misionierišką bendradarbiavimą visais lygmenimis. Tai esminis sinodinio proceso tikslas, kurį Bažnyčia vykdo vadovaudamasi trimis raktiniais žodžiais: bendrystedalyvavimu ir misija. Šis procesas nėra Bažnyčios susitraukimas į save, parlamentinio pobūdžio apklausa, per kurią būtų galima pagal žmonių pasirinkimą nuspręsti, į ką tikėti ir ką praktikuoti ar ne. Šis procesas labiau panašus į Emauso mokinių kelionę, kad, kaip jie, išklausytume, ką sako prisikėlęs Viešpats, kuris visuomet ateina pas mus, kad paaiškintų Šventųjų Raštų prasmę ir dalytųsi Duona, kad ir mes, Šventosios Dvasios padedami, galėtume įgyvendinti jo misiją pasaulyje.

Popiežiaus žinia susideda iš trijų skyrių, kuriuose jis dalijasi mintimis apie misijų pasaulį ir Bažnyčios uždavinius, pasitelkdamas tris Emauso mokinių susitikimo su prisikėlusiu Kristumi aspektus.

Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo mokiniai buvo nuliūdę ir pasimetę. Du iš jų apleido Jeruzalę ir išvyko į netoliese esantį Emausą. Prie jų kelionėje prisidėjo Prisikėlęs Jėzus, kuris jiems paaiškino, kas apie jį parašyta Raštuose, o prie vakarienės stalo, kai Jėzus dalijo duoną, jų širdys užsidegė, jų akys praregėjo ir jie skubiai sugrįžo į Jeruzalę pranešti ką matė ir patyrė.

Skyriuje „Užsidegusios širdys“ popiežius užtikrino, kad jis yra artimas visoms ir visiems pasaulyje misionierėms ir misionieriams, ypač patiriantiems įvairius sunkumus. Pranciškus paragino leisti Viešpačiui uždegti jų širdis, apšviesti protus ir perkeisti viduje, kad pasauliui skelbtų jo išganymo slėpinį su jo Dvasios suteikiama galia ir išmintimi.

Skyriuje „Atsivėrusios akys“ Pranciškus samprotauja apie duonos dalijimą: Prisikėlęs Kristus yra tasai, kuris ir dalija duoną, ir yra dalijama Duona. Todėl ir kiekvienas jo mokinys-misionierius yra pašauktas, kad kaip Kristus ir jame, Šventosios Dvasios veikimu taptų tiek tuo, kuris dalija duoną, tiek tuo, kuris yra duona, dalijama dėl pasaulio.

Skyriuje „Skubėti kelyje“ Romos vyskupas priminė, kad pirmieji ir pagrindiniai misijos vykdytojai yra tie, kurie atpažino prisikėlusį Kristų tiek Raštuose, tiek Eucharistijoje, kurių širdyse dega Kristaus liepsna ir akyse spindi jo šviesa. Jie gali paliudyti, kad gyvenimas nemiršta net sunkiausiose situacijose ir tamsiausiais momentais. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode