Arkivysk. L. Virbalas SJ paskirtas LVK delegatu užsienio lietuvių sielovadai

delegLVK sausio 26 d. plenarinėje sesijoje priėmė kelis svarbius sprendimus katalikų sielovados Lietuvoje ir užsienyje klausimais.

Daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovadai, pažymėjo informaciniame komunikate LVK. Praeitais metais Viešpačiui pasišaukus ilgametį LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimą, ši pastoracijos sritis neteko savo koordinatoriaus. Vyskupai išrinko naują LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai – juo tapo arkivysk. L. Virbalas SJ.

Be to, Lietuvos ganytojai aptarė naudingos sielovadai liturginės knygos bei skyrimų lektoriais ir akolitais tekstų parengimo klausimus, apie 300 jaunuolių pasirengimą keliauti į PJD Lisabonoje šią vasarą.

Vyskupai taip pat paskelbė naują pagalbos Ukrainai akciją: ji įvyks pirmąjį gavėnios sekmadienį, vasario 26 d. Akciją Lietuvoje vykdys Caritas, o aukos Ukrainos žmonėms paremti bus perduotos Ukrainos Caritas.

Be kitų klausimų, Lietuvos ganytojai pasidalijo nuomonėmis, kaip 2023 m. Lietuvoje minėti svarbią sukaktį – istorinio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizito 30-ąsias metines.

Bažnyčios Lietuvoje vyskupai siūlo ypač melsti taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje, taip pat maldoje prašyti pašaukimų. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode